Číslo účtu: SK2183300000002301855693
Majiteľ účtu: Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera
Názov účtu: Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera

Stav k: 05.06.2022 Stav k: 05.07.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 021,20 EUR 1 021,20 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 021,20 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.