Číslo účtu: SK8683300000002301819991
Majiteľ účtu: Airliners.sk, o.z.
Názov účtu: Airliners.sk, o.z.

Stav k: 21.09.2021 Stav k: 21.10.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
747,02 EUR 747,02 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 747,02 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.