Číslo účtu: SK8683300000002301819991
Majiteľ účtu: Airliners.sk, o.z.
Názov účtu: Airliners.sk, o.z.

Stav k: 15.03.2021 Stav k: 15.04.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 804,02 EUR 1 819,02 EUR 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR 1 819,02 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.03.2021 15,00 EUR Bezhotovostný príjem DANIEL ZETIK
, AIRLINERS
DANIEL ZETIK