Číslo účtu: SK8683300000002301819991
Majiteľ účtu: Airliners.sk, o.z.
Názov účtu: Airliners.sk, o.z.

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 124,94 EUR 1 124,94 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 124,94 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.