Číslo účtu: SK8683300000002301819991
Majiteľ účtu: Airliners.sk, o.z.
Názov účtu: Airliners.sk, o.z.

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 024,94 EUR 1 124,94 EUR 100,00 EUR 0,00 EUR 100,00 EUR 1 124,94 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
06.06.2023 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Sayonara digital age
/DO2023-06-05/SPnatacanie letisko
Sayonara digital age