Číslo účtu: SK8683300000002301819991
Majiteľ účtu: Airliners.sk, o.z.
Názov účtu: Airliners.sk, o.z.

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 018,66 EUR 1 018,66 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 018,66 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.