Číslo účtu: SK8683300000002301819991
Majiteľ účtu: Airliners.sk, o.z.
Názov účtu: Airliners.sk, o.z.

Stav k: 02.11.2020 Stav k: 02.12.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 569,90 EUR 2 569,90 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2 569,90 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.