Číslo účtu: SK8683300000002301819991
Majiteľ účtu: Airliners.sk, o.z.
Názov účtu: Airliners.sk, o.z.

Stav k: 28.04.2024 Stav k: 28.05.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 410,94 EUR 1 410,94 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 410,94 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.