Číslo účtu: SK8683300000002301819991
Majiteľ účtu: Airliners.sk, o.z.
Názov účtu: Airliners.sk, o.z.

Stav k: 22.08.2020 Stav k: 22.09.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 949,03 EUR 2 795,18 EUR 302,15 EUR -456,00 EUR -153,85 EUR 2 795,18 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
14.09.2020 -456,00 EUR Bezhotovostná platba
Polep Fokker 100
Polep Fokker 100
14.09.2020 18,97 EUR Bezhotovostný príjem PAYPAL EUROPE SARL E
YYW1010337251216, YYW1010337251216 PAYPAL
Galina Rivkina 23/08/2020
14.09.2020 144,55 EUR Bezhotovostný príjem PAYPAL EUROPE SARL E
YYW1010337259827, YYW1010337259827 PAYPAL
Erika Konczová 11/09/2020
14.09.2020 28,63 EUR Bezhotovostný príjem PAYPAL EUROPE SARL E
YYW1010337255109, YYW1010337255109 PAYPAL
Erika Malova 10/09/2020
07.09.2020 25,00 EUR Bezhotovostný príjem VERONIKA HOLOVAROVA
/DO2020-09-07/SPZACHRANA FOKKER 100
0000011111 VERONIKA HOLOVAROVA
27.08.2020 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Lenz Siegfried, Lenz
Save the F100 (donated by a former Tyrolean/Austrian Fokker pilot)
Lenz Siegfried, Lenz
25.08.2020 35,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Ďurík, Martin
fokker
fokker