Číslo účtu: SK3783300000002301809718
Majiteľ účtu: Kožuch, Branislav
Názov účtu: Kožuch, Branislav

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10 193,02 EUR 10 193,02 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10 193,02 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.