Číslo účtu: SK3783300000002301809718
Majiteľ účtu: Kožuch, Branislav
Názov účtu: Kožuch, Branislav

Stav k: 15.03.2021 Stav k: 15.04.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 936,00 EUR 1 745,00 EUR 108,00 EUR -299,00 EUR -191,00 EUR 1 745,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
22.03.2021 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Lýdia Prčová
/DO2021-03-19/SPlydia.prcova@gmail.com
Lýdia Prčová
18.03.2021 -299,00 EUR Bezhotovostná platba
Orava si pomaha
Orava si pomáha - 11 (DZ)
17.03.2021 8,00 EUR Bezhotovostný príjem Gabarikova Dusana
/DO2021-03-16/SP
Gabarikova Dusana