Číslo účtu: SK3783300000002301809718
Majiteľ účtu: Kožuch, Branislav
Názov účtu: Kožuch, Branislav

Stav k: 23.01.2024 Stav k: 23.02.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10 208,02 EUR 10 208,02 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10 208,02 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.