Číslo účtu: SK3783300000002301809718
Majiteľ účtu: Kožuch, Branislav
Názov účtu: Kožuch, Branislav

Stav k: 19.08.2021 Stav k: 19.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 131,00 EUR 1 612,25 EUR 150,00 EUR -668,75 EUR -518,75 EUR 1 612,25 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
17.09.2021 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Brontvajová Patrícia
/DO2021-09-16/SP
Brontvajová Patrícia
13.09.2021 -250,00 EUR Bezhotovostná platba Orava si pomaha - MS
13.09.2021 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Magdaléna Zmarzlákov
/DO2021-09-10/SP
Magdaléna Zmarzlákov
02.09.2021 -298,75 EUR Bezhotovostná platba
GM
20210637
31.08.2021 -120,00 EUR Bezhotovostná platba
Orava si pomaha - 13 (MH)
Orava si pomáha - 13 (MH)