Číslo účtu: SK3783300000002301809718
Majiteľ účtu: Kožuch, Branislav
Názov účtu: Kožuch, Branislav

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
12 001,25 EUR 12 011,25 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 12 011,25 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.11.2022 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Tereza Sobčáková
/DO2022-11-28/SPpre matky
Tereza Sobčáková