Číslo účtu: SK9083300000002301803041
Majiteľ účtu: Agrotis, s. r. o.
Názov účtu: Agrotis, s. r. o.

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
95,24 EUR 95,24 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 95,24 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.