Číslo účtu: SK7683300000002301793496
Majiteľ účtu: Vojtyla, Michal
Názov účtu: Vojtyla, Michal

Stav k: 13.07.2020 Stav k: 13.08.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.