Číslo účtu: SK9483300000002301723332
Majiteľ účtu: Občianske združenie MOYO
Názov účtu: Občianske združenie MOYO

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
77,92 EUR 277,32 EUR 200,00 EUR -0,60 EUR 199,40 EUR 277,32 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
31.05.2023 -0,60 EUR Poplatok - platobná karta
poplatek za pojištění
1609 poplatek za pojištění
23.05.2023 200,00 EUR Bezhotovostný príjem Rabek Marek
/DO2023-05-22/SP
Rabek Marek