Číslo účtu: SK9483300000002301723332
Majiteľ účtu: Občianske združenie MOYO
Názov účtu: Občianske združenie MOYO

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
273,12 EUR 273,12 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 273,12 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.