Číslo účtu: SK7083300000002301669735
Majiteľ účtu: ANDORAS
Názov účtu: ANDORAS

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 110,00 EUR 1 110,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 110,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.