Číslo účtu: SK7083300000002301669735
Majiteľ účtu: ANDORAS
Názov účtu: ANDORAS

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 220,00 EUR 1 220,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 220,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.