Číslo účtu: SK7083300000002301669735
Majiteľ účtu: ANDORAS
Názov účtu: ANDORAS

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
20,00 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.