Číslo účtu: SK6983300000002301665291
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 05.02.2021 Stav k: 05.03.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
742,00 EUR 1 506,00 EUR 764,00 EUR 0,00 EUR 764,00 EUR 1 506,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
05.03.2021 136,00 EUR Bezhotovostný príjem Slov. zväz včelárov,
/DO2021-03-04/SPnevypl. dotácie
66 Slov. zväz včelárov,
04.03.2021 88,00 EUR Bezhotovostný príjem Slovenský zväz včelá
/DO2021-03-03/SP
82 Slovenský zväz včelá
02.03.2021 220,00 EUR Bezhotovostný príjem Slovenský zväz včelá
/DO2021-03-01/SPZO SZV Šurany-vratka za opeľovaciu činnosť
126 Slovenský zväz včelá
02.03.2021 64,00 EUR Bezhotovostný príjem ZO SZV BANSKA BYSTRI
/DO2021-03-01/SPSZV: vratenie nevyplatenej dotacieza opelovaciu cinnost vciel od ZO SZV BB (Beno, Stykova, Vierik, Chudanik)
ZO SZV BANSKA BYSTRI
19.02.2021 8,00 EUR Bezhotovostný príjem SLOVENSKÁ POŠTA, A.S
/DO2021-02-19/SP
0998 1004900001 6010002276 SLOVENSKÁ POŠTA, A.S
16.02.2021 32,00 EUR Bezhotovostný príjem Slov.zväz včelárov Z
/DO2021-02-15/SPvrátenie dotácie za Baláž Anton-úmr tie
Slov.zväz včelárov Z
15.02.2021 4,00 EUR Bezhotovostný príjem Slovenský zväz včelá
/DO2021-02-14/SPVrátenie dotácie na opeľ.činnosť za rok 2020, Kundis Pavol 249738, ZO Liptovský Mikuláš
Slovenský zväz včelá
15.02.2021 24,00 EUR Bezhotovostný príjem Slovenský zväz včelá
/DO2021-02-13/SPvrátenie dotácie Majgot Ferdinand
Slovenský zväz včelá
15.02.2021 8,00 EUR Bezhotovostný príjem Slovenský zväz včelá
/DO2021-02-13/SPvrátenie dotácie Silný František
Slovenský zväz včelá
15.02.2021 24,00 EUR Bezhotovostný príjem Slovenský zväz včelá
/DO2021-02-13/SPvrátenie dotácie Gregor Roman
Slovenský zväz včelá
15.02.2021 52,00 EUR Bezhotovostný príjem Slov.zväz včelárov Z
/DO2021-02-12/SP
0558 70 Slov.zväz včelárov Z
10.02.2021 104,00 EUR Bezhotovostný príjem ZO Slovenský zväz vč
/DO2021-02-09/SPnevyplatené dotácie M.Kameň
69 ZO Slovenský zväz vč