Číslo účtu: SK6983300000002301665291
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 676,48 EUR 372,06 EUR 0,00 EUR -3 304,42 EUR -3 304,42 EUR 372,06 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.05.2022 -872,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
ZO SZV Nitra
22300002 22 300 002 doplatok opel.cin.dot. ZO SZV Nitra
16.05.2022 -1 563,50 EUR Platba prevodom v rámci banky
VS 29012022, prevod z FIO2 dotačný ú. na FIO1 bežný účet SZV
VS 29012022, prevod z FIO2 dotačný ú. na FIO1 bežný účet SZV
12.05.2022 -868,92 EUR Platba prevodom v rámci banky
31012022 prevod z FIO2 dotačný ú. na FIO1 bežný účet SZV
31012022 prevod z FIO2 dotačný ú. na FIO1 bežný účet SZV