Číslo účtu: SK6183300000002301607526
Majiteľ účtu: Antal, Patrik
Názov účtu: Antal, Patrik

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10 010,00 EUR 10 010,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10 010,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.