Číslo účtu: SK6183300000002301607526
Majiteľ účtu: Antal, Patrik
Názov účtu: Antal, Patrik

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
8 010,00 EUR 8 010,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 8 010,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.