Číslo účtu: SK6183300000002301607526
Majiteľ účtu: Antal, Patrik
Názov účtu: Antal, Patrik

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
7 010,00 EUR 5 010,00 EUR 0,00 EUR -2 000,00 EUR -2 000,00 EUR 5 010,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
20.08.2021 -2 000,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Vratenie poplatku z dovodu predajapozemkov
Vratenie poplatku z dovodu predajapozemkov