Číslo účtu: SK7083300000002301602805
Majiteľ účtu: Korytnická železnica Ružomberok
Názov účtu: Korytnická železnica Ružomberok

Stav k: 26.12.2021 Stav k: 26.01.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 938,64 EUR 1 837,54 EUR 3,08 EUR -104,18 EUR -101,10 EUR 1 837,54 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
26.01.2022 3,08 EUR Bezhotovostný príjem VODARENSKA SPOLOCNOS
/DO2022-01-25/SP
0308 821039033 0000025645 VODARENSKA SPOLOCNOS
12.01.2022 -99,18 EUR Bezhotovostná platba
Korytnicka zeleznica Ruzomberok o.z
.
72445 Internet
10.01.2022 -5,00 EUR Bezhotovostná platba 4767 voda