Číslo účtu: SK7083300000002301602805
Majiteľ účtu: Korytnická železnica Ružomberok
Názov účtu: Korytnická železnica Ružomberok

Stav k: 21.09.2021 Stav k: 21.10.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
258,26 EUR 241,68 EUR 0,00 EUR -16,58 EUR -16,58 EUR 241,68 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
20.10.2021 -11,58 EUR Bezhotovostná platba 72445 internet
20.10.2021 -5,00 EUR Bezhotovostná platba 4767 voda