Číslo účtu: SK7083300000002301602805
Majiteľ účtu: Korytnická železnica Ružomberok
Názov účtu: Korytnická železnica Ružomberok

Stav k: 25.10.2020 Stav k: 25.11.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 358,85 EUR 1 111,89 EUR 0,00 EUR -246,96 EUR -246,96 EUR 1 111,89 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.11.2020 -246,96 EUR Bezhotovostná platba
cyklodresy
0308 2020129 1 cyklodresy