Číslo účtu: SK7083300000002301602805
Majiteľ účtu: Korytnická železnica Ružomberok
Názov účtu: Korytnická železnica Ružomberok

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
297,82 EUR 140,82 EUR 480,00 EUR -637,00 EUR -157,00 EUR 140,82 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.09.2023 -480,00 EUR Bezhotovostná platba 2300027 spracovanie agendy 1-06_2023 uctovnictvo
29.09.2023 -157,00 EUR Bezhotovostná platba
Spracovanie?agendy?08?2023?uctovnic
tvo
2300031 Spracovanie_agendy_08_2023_účtovníctvo
29.09.2023 480,00 EUR Vklad v hotovosti 0558