Číslo účtu: SK7083300000002301602805
Majiteľ účtu: Korytnická železnica Ružomberok
Názov účtu: Korytnická železnica Ružomberok

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
11,56 EUR 1 942,56 EUR 2 087,58 EUR -156,58 EUR 1 931,00 EUR 1 942,56 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
17.07.2024 1 920,00 EUR Bezhotovostný príjem Mesto Ružomberok
?/DO2024-07-16/SPCEZ 20240417 dotacia na cinnost Korytnicka zelezni ca - Korytko vlakom bicyklom
4318 20240417 Mesto Ružomberok
15.07.2024 17,58 EUR Bezhotovostný príjem VODARENSKA SPOLOCNOS
?/DO2024-07-12/SP
0308 824024861 0000037544 VODARENSKA SPOLOCNOS
10.07.2024 -5,00 EUR Bezhotovostná platba 4767 voda
28.06.2024 -151,58 EUR Bezhotovostná platba
Komunalny odpad
1620372652 Komunálny odpad
28.06.2024 150,00 EUR Vklad v hotovosti 0558