Číslo účtu: SK7883300000002301522442
Majiteľ účtu: Ing. Bodnárik, Marián
Názov účtu: Bodnárik, Marián

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,01 EUR 10,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,01 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.