Číslo účtu: SK3883300000002301472043
Majiteľ účtu: Ing. Karabin, Jozef
Názov účtu: Karabin, Jozef

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
12 190,32 EUR 6 487,59 EUR 1 500,00 EUR -7 202,73 EUR -5 702,73 EUR 6 487,59 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
26.09.2022 -900,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK CB64ZJF4K2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.9.2022, částka 900.00 EUR
2924 Nákup: FACEBK CB64ZJF4K2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.9.2022, částka 900.00 EUR
24.09.2022 -907,13 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK J938VH75K2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.9.2022, částka 907.13 EUR
2924 Nákup: FACEBK J938VH75K2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.9.2022, částka 907.13 EUR
20.09.2022 -600,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK D6SF5HT4K2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 19.9.2022, částka 600.00 EUR
2924 Nákup: FACEBK D6SF5HT4K2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 19.9.2022, částka 600.00 EUR
11.09.2022 -600,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK A888YHP4K2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 10.9.2022, částka 600.00 EUR
2924 Nákup: FACEBK A888YHP4K2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 10.9.2022, částka 600.00 EUR
08.09.2022 1 500,00 EUR Bezhotovostný príjem EMEN s. r. o.
/DO2022-09-07/SPdar na kampan
EMEN s. r. o.
07.09.2022 -89,77 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK PD63JJF4K2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 7.9.2022, částka 89.77 EUR
2924 Nákup: FACEBK PD63JJF4K2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 7.9.2022, částka 89.77 EUR
06.09.2022 -2 435,00 EUR Bezhotovostná platba
Sprava soc. sieti (FB, Instagram, T
ik Tok, Youtube), FB,Google,Youtube
reklamy, 5x video, billboardy
0308 20220032 Správa soc. sietí (FB, Instagram, Tik Tok, Youtube), FB,Google,Youtube reklamy, 5x video, billboardy
06.09.2022 -600,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK N2MDAKX4K2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 5.9.2022, částka 600.00 EUR
2924 Nákup: FACEBK N2MDAKX4K2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 5.9.2022, částka 600.00 EUR
02.09.2022 -470,83 EUR Transakcia kartou
Nákup: GOOGLE *ADS1518253493, Gordon House, Barrow Street, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 1.9.2022, částka 470.83 EUR
2924 Nákup: GOOGLE *ADS1518253493, Gordon House, Barrow Street, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 1.9.2022, částka 470.83 EUR
01.09.2022 -600,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK ABQ7DJF4K2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.8.2022, částka 600.00 EUR
2924 Nákup: FACEBK ABQ7DJF4K2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.8.2022, částka 600.00 EUR