Číslo účtu: SK3883300000002301472043
Majiteľ účtu: Ing. Karabin, Jozef
Názov účtu: Karabin, Jozef

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
12,54 EUR 12,54 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 12,54 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.