Číslo účtu: SK8983300000002301464529
Majiteľ účtu: Ing. Ondruška, Juraj PhD.
Názov účtu: Ondruška, Juraj

Stav k: 28.04.2024 Stav k: 28.05.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
57,26 EUR 57,26 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 57,26 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.