Číslo účtu: SK8983300000002301464529
Majiteľ účtu: Ing. Ondruška, Juraj PhD.
Názov účtu: Ondruška, Juraj

Stav k: 13.07.2020 Stav k: 13.08.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
154,93 EUR 154,93 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 154,93 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.