Číslo účtu: SK8983300000002301464529
Majiteľ účtu: Ing. Ondruška, Juraj PhD.
Názov účtu: Ondruška, Juraj

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
57,26 EUR 57,26 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 57,26 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.