Číslo účtu: SK8983300000002301464529
Majiteľ účtu: Ing. Ondruška, Juraj PhD.
Názov účtu: Ondruška, Juraj

Stav k: 05.09.2022 Stav k: 05.10.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 440,06 EUR 1 448,06 EUR 200,00 EUR -192,00 EUR 8,00 EUR 1 448,06 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
21.09.2022 -192,00 EUR Bezhotovostná platba
za prenajom a realizaciu reklamnejp
lochy
22157
16.09.2022 200,00 EUR Bezhotovostný príjem Fekete Vaclav
/DO2022-09-14/SPVaclav Fekete
0000 0000000000 0000000000 Fekete Vaclav