Číslo účtu: SK8983300000002301464529
Majiteľ účtu: Ing. Ondruška, Juraj PhD.
Názov účtu: Ondruška, Juraj

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
13,13 EUR 13,13 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 13,13 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.