Číslo účtu: SK1783300000002301316542
Majiteľ účtu: Autistické centrum Rubikon, n. o.
Názov účtu: Autistické centrum Rubikon, n. o.

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
310,01 EUR 310,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 310,01 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.