Číslo účtu: SK1783300000002301316542
Majiteľ účtu: Autistické centrum Rubikon, n. o.
Názov účtu: Autistické centrum Rubikon, n. o.

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
297,81 EUR 297,81 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 297,81 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.