Číslo účtu: SK2883300000002301252227
Majiteľ účtu: EDUMED n.o.
Názov účtu: EDUMED n.o.

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,01 EUR 10,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,01 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.