Číslo účtu: SK2883300000002301252227
Majiteľ účtu: EDUMED n.o.
Názov účtu: EDUMED n.o.

Stav k: 10.07.2020 Stav k: 10.08.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,01 EUR 10,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,01 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.