Číslo účtu: SK0983300000002301177394
Majiteľ účtu: Active life, n.o.
Názov účtu: Active life, n.o.

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,29 EUR 10,29 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,29 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.