Číslo účtu: SK0983300000002301177394
Majiteľ účtu: Active life, n.o.
Názov účtu: Active life, n.o.

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,34 EUR 10,34 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,34 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.