Číslo účtu: SK2883300000002301033104
Majiteľ účtu: Slovenská federácia pétanque
Názov účtu: Slovenská federácia pétanque

Stav k: 11.06.2020 Stav k: 11.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
14 924,13 EUR 15 882,46 EUR 1 000,00 EUR -41,67 EUR 958,33 EUR 15 882,46 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
30.06.2020 1 000,00 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2020-06-30/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5700563528/VS1510230751/SS0000000046/KS0046
0046 1510230751 0000000046 Finančné riaditeľstv
24.06.2020 -41,67 EUR Bezhotovostná platba
Slovenska federacia petanque
200051 Vedenie UCT 05/2020