Číslo účtu: SK8283300000002202814976
Majiteľ účtu: Pirátska strana - Slovensko
Názov účtu: Pirátska strana - Slovensko - volebný účet pre voľby do Európskeho parlamentu 2024

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
35,00 EUR 35,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 35,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.