Číslo účtu: SK6083300000002202302145
Majiteľ účtu: JUDr. Kall, Viliam
Názov účtu: Kall, Viliam

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,48 EUR 10,48 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,48 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.