Číslo účtu: SK6783300000002202277381
Majiteľ účtu: Kečkéš, Ildikó
Názov účtu: Kečkéš, Ildikó

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
13,00 EUR 13,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 13,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.