Číslo účtu: SK1283300000002202253830
Majiteľ účtu: Klub bratislavských turistov
Názov účtu: Klub bratislavských turistov

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
21 659,51 EUR 21 466,81 EUR 82,00 EUR -274,70 EUR -192,70 EUR 21 466,81 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.07.2024 36,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba klub VON
Klub VON
2410006409 klub VON
06.07.2024 16,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Tomas Lahola
TL Ind.clen
Tomas Lahola
02.07.2024 -97,50 EUR Bezhotovostná platba
Uznesenie 29/24 Zlanenie MDD KT Slo
vnaft
2924 1706242924 Uznesenie 29/24 Zlanenie MDD KT Slovnaft
02.07.2024 15,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Bolečková Veronika,
OM Ind.clen
Bolečková Veronika,
02.07.2024 15,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Bolečková Veronika,
VB Ind.clen
Bolečková Veronika,
01.07.2024 -100,00 EUR Bezhotovostná platba
Uznesenie 34/24 obcerstvenie DP Cik
Cak
3424 1706243424 Uznesenie 34/24 občerstvenie DP Cik Cak
01.07.2024 -0,90 EUR Bezhotovostná platba
Uznesenie 33/24 postovne
3324 1706243324 Uznesenie 33/24 poštovné
01.07.2024 -3,80 EUR Bezhotovostná platba
Uznesenie 32/24 postovne
3224 1706243224 Uznesenie 32/24 poštovné
01.07.2024 -17,10 EUR Bezhotovostná platba
Uznesenie 31/24 postovne
3124 1706243124 Uznesenie 31/24 poštovné
01.07.2024 -12,00 EUR Bezhotovostná platba
Uznesenie 30/24 zakupenie 4ks stolo
vych vlajok KST
3024 1706243024 Uznesenie 30/24 zakúpenie 4ks stolových vlajok KST
01.07.2024 -43,40 EUR Bezhotovostná platba
Uznesenie 28/24 obcerstvenie VZ KBT
2024
2824 1706202428 Uznesenie 28/24 občerstvenie VZ KBT 2024