Číslo účtu: SK5083300000002202212406
Majiteľ účtu: Ing. Risková, Lucia
Názov účtu: Risková, Lucia

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 563,48 EUR 1 563,48 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 563,48 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.