Číslo účtu: SK5083300000002202212406
Majiteľ účtu: Ing. Risková, Lucia
Názov účtu: Risková, Lucia

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 633,48 EUR 2 633,48 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2 633,48 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.