Číslo účtu: SK3683300000002202100623
Majiteľ účtu: Karate klub Seiken Bratislava
Názov účtu: Karate klub Seiken Bratislava

Stav k: 02.01.2023 Stav k: 02.02.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.