Číslo účtu: SK1783300000002202073805
Majiteľ účtu: Športový klub bežeckého lyžovania a biatlonu Ružomberok
Názov účtu: Športový klub bežeckého lyžovania a biatlonu Ružomberok

Stav k: 28.04.2024 Stav k: 28.05.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
62,66 EUR 62,66 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 62,66 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.