Číslo účtu: SK3783300000002202061417
Majiteľ účtu: SLOVENSKÁ CHEERLEADING ÚNIA
Názov účtu: SLOVENSKÁ CHEERLEADING ÚNIA

Stav k: 23.02.2023 Stav k: 23.02.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5 498,97 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.