Číslo účtu: SK3783300000002202061417
Majiteľ účtu: SLOVENSKÁ CHEERLEADING ÚNIA
Názov účtu: SLOVENSKÁ CHEERLEADING ÚNIA

Stav k: 24.07.2023 Stav k: 24.07.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 690,00 EUR 4 690,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6 802,07 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.