Číslo účtu: SK6283300000002202020324
Majiteľ účtu: Futbalová Akadémia TK
Názov účtu: Futbalová akadémia TK

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
7 609,76 EUR 7 609,76 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7 609,76 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.