Číslo účtu: SK6283300000002202020324
Majiteľ účtu: Futbalová akadémia TK
Názov účtu: Futbalová akadémia TK

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
832,80 EUR 532,80 EUR 0,00 EUR -300,00 EUR -300,00 EUR 532,80 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
02.09.2022 -300,00 EUR Výber v hotovosti 0558