Číslo účtu: SK0983300000002201962205
Majiteľ účtu: Brass Music Academy o.z.
Názov účtu: Brass Music Academy o.z.

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.