Číslo účtu: SK0983300000002201962205
Majiteľ účtu: Brass Music Academy o.z.
Názov účtu: Brass Music Academy o.z.

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.