Číslo účtu: SK4183300000002201942423
Majiteľ účtu: PODAJ POMOC
Názov účtu: OZ PODAJ POMOC - euro nádeje

Stav k: 19.08.2021 Stav k: 19.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
614,86 EUR 526,86 EUR 12,00 EUR -100,00 EUR -88,00 EUR 526,86 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.09.2021 10,00 EUR Bezhotovostný príjem MACO, S.R.O.
/DO2021-09-14/SPeuro nadeje
202109 MACO, S.R.O.
02.09.2021 -100,00 EUR Bezhotovostná platba
Pomoc detickam do noveho skolskehor
oka
Na štart do školského roka
25.08.2021 1,00 EUR Bezhotovostný príjem BERKOVA PETRA
/DO2021-08-24/SP1e nadeje
123456789 BERKOVA PETRA
20.08.2021 1,00 EUR Bezhotovostný príjem BALAZOVA MICHAELA
/DO2021-08-19/SPEuro nadeje
BALAZOVA MICHAELA