Číslo účtu: SK4183300000002201942423
Majiteľ účtu: PODAJ POMOC
Názov účtu: OZ PODAJ POMOC - euro nádeje

Stav k: 29.06.2021 Stav k: 29.07.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
313,86 EUR 714,86 EUR 401,00 EUR 0,00 EUR 401,00 EUR 714,86 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.07.2021 389,00 EUR Platba prevodom v rámci banky PODAJ POMOC
bez VS na EURO NADEJE
bez VS na EURO NADEJE
27.07.2021 1,00 EUR Bezhotovostný príjem BERKOVA PETRA
/DO2021-07-26/SP1e nadeje
123456789 BERKOVA PETRA
20.07.2021 1,00 EUR Bezhotovostný príjem BALAZOVA MICHAELA
/DO2021-07-19/SPEuro nadeje
BALAZOVA MICHAELA
16.07.2021 10,00 EUR Bezhotovostný príjem MACO, S.R.O.
/DO2021-07-15/SPeuro nadeje
202107 MACO, S.R.O.