Číslo účtu: SK4183300000002201942423
Majiteľ účtu: PODAJ POMOC
Názov účtu: OZ PODAJ POMOC - euro nádeje

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
568,08 EUR 787,08 EUR 219,00 EUR 0,00 EUR 219,00 EUR 787,08 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
04.08.2022 200,00 EUR Bezhotovostný príjem PK AUTO, SPOL. S R.O
/DO2022-08-03/SPPODPORA RODINY V NUDZI, FINANCNY DAR
159159 PK AUTO, SPOL. S R.O
02.08.2022 5,00 EUR Bezhotovostný príjem MIHALIK VLADIMÍR
/DO2022-08-01/SP
MIHALIK VLADIMÍR
27.07.2022 1,00 EUR Bezhotovostný príjem ORAVKINOVA RENATA
/DO2022-07-26/SPSte skveli, drzte sa, pozdravuje rodina Oravkinova
ORAVKINOVA RENATA
26.07.2022 1,00 EUR Bezhotovostný príjem BERKOVA PETRA
/DO2022-07-25/SP1e nadeje
123456789 BERKOVA PETRA
20.07.2022 1,00 EUR Bezhotovostný príjem BALAZOVA MICHAELA
/DO2022-07-19/SPEuro nadeje
BALAZOVA MICHAELA
18.07.2022 10,00 EUR Bezhotovostný príjem MACO, S.R.O.
/DO2022-07-15/SPeuro nadeje
202207 MACO, S.R.O.
14.07.2022 1,00 EUR Bezhotovostný príjem DANIELA SEDLAKOVA
/DO2022-07-14/SPPREVOD PROSTRIEDKOV
DANIELA SEDLAKOVA