Číslo účtu: SK6183300000002201901226
Majiteľ účtu: Úsmev pre druhých, o.z..
Názov účtu: Úsmev pre druhých, o.z..

Stav k: 19.08.2021 Stav k: 19.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.