Číslo účtu: SK6183300000002201901226
Majiteľ účtu: Úsmev pre druhých, o.z.
Názov účtu: Úsmev pre druhých, o.z..

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
211,42 EUR 231,42 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR 231,42 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
08.09.2023 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Iveta Orbánová
/DO2023-09-08/SP
Iveta Orbánová