Číslo účtu: SK6183300000002201901226
Majiteľ účtu: Úsmev pre druhých, o.z.
Názov účtu: Úsmev pre druhých, o.z..

Stav k: 28.04.2024 Stav k: 28.05.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
371,42 EUR 391,42 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR 391,42 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
09.05.2024 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Iveta Orbánová
?/DO2024-05-08/SP
Iveta Orbánová