Číslo účtu: SK8283300000002201823539
Majiteľ účtu: FK KRÁSNA
Názov účtu: FK KRÁSNA

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 246,00 EUR 4 246,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4 246,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.