Číslo účtu: SK4883300000002201787582
Majiteľ účtu: Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová, o.z.
Názov účtu: Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 558,65 EUR 2 939,45 EUR 0,00 EUR -619,20 EUR -619,20 EUR 2 939,45 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
05.06.2023 -264,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 20230096 doprava U15,U13 Dolny Kubin
22.05.2023 -355,20 EUR Bezhotovostná platba 20230116 doprava U15,U13 Liesek