Číslo účtu: SK4883300000002201787582
Majiteľ účtu: Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová
Názov účtu: Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová

Stav k: 29.06.2021 Stav k: 29.07.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.