Číslo účtu: SK4883300000002201787582
Majiteľ účtu: Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová, o.z.
Názov účtu: Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,60 EUR 0,60 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,60 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.