Číslo účtu: SK1383300000002201717402
Majiteľ účtu: Pohotovostný pátrací tím
Názov účtu: Pohotovostný pátrací tím

Stav k: 28.04.2024 Stav k: 28.05.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
628,12 EUR 628,12 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 628,12 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.