Číslo účtu: SK1383300000002201717402
Majiteľ účtu: Pohotovostný pátrací tím
Názov účtu: Pohotovostný pátrací tím

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
29,10 EUR 34,10 EUR 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR 34,10 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
13.09.2022 5,00 EUR Bezhotovostný príjem Bruno Hauer
/DO2022-09-12/SPDAR
Bruno Hauer