Číslo účtu: SK1383300000002201717402
Majiteľ účtu: Pohotovostný pátrací tím
Názov účtu: Pohotovostný pátrací tím

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
749,12 EUR 749,12 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 749,12 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.