Číslo účtu: SK1383300000002201717402
Majiteľ účtu: Pohotovostný pátrací tím
Názov účtu: Pohotovostný pátrací tím

Stav k: 02.01.2023 Stav k: 02.02.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
74,10 EUR 74,10 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 74,10 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.