Číslo účtu: SK5483300000002201699689
Majiteľ účtu: Achbergerová, Katarína
Názov účtu: Achbergerová, Katarína

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,67 EUR 10,67 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,67 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.