Číslo účtu: SK5483300000002201699689
Majiteľ účtu: Achbergerová, Katarína
Názov účtu: Achbergerová, Katarína

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
50,67 EUR 50,67 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 50,67 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.