Číslo účtu: SK9183300000002201666334
Majiteľ účtu: Šušek, Mário
Názov účtu: Šušek, Mário

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.