Číslo účtu: SK9183300000002201666334
Majiteľ účtu: Šušek, Mário
Názov účtu: Šušek, Mário

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.07.2019 10,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Šušek, Mário
vklad min. zostatok
0308 vklad min. zostatok