Číslo účtu: SK2283300000002201654093
Majiteľ účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE , o. z.
Názov účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
510,00 EUR 20 239,00 EUR 20 229,00 EUR -500,00 EUR 19 729,00 EUR 20 239,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
22.09.2023 20 229,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Slovenská plavecká federácia
startovne,bazen/SKPKE
0308 20230007 2340730 startovne,bazen/SKPKE
03.09.2023 -500,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Prevod SPF
Prevod SPF