Číslo účtu: SK2283300000002201654093
Majiteľ účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE
Názov účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
11 524,00 EUR 2 024,75 EUR 0,00 EUR -9 499,25 EUR -9 499,25 EUR 2 024,75 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
04.12.2019 -4 755,50 EUR Bezhotovostná platba 0308 1613900347 Prenájom bazéna 11/2019
26.11.2019 -4 743,75 EUR Platba prevodom v rámci banky
Prenájom bazéna 3/2019
Prenájom bazéna 3/2019