Číslo účtu: SK8583300000002201576523
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu
Názov účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu

Stav k: 15.06.2020 Stav k: 15.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,03 EUR 10,03 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,03 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.