Číslo účtu: SK8583300000002201576523
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu
Názov účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
531,03 EUR 531,03 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 531,03 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.