Číslo účtu: SK8583300000002201576523
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu
Názov účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu

Stav k: 17.05.2019 Stav k: 17.06.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
768,80 EUR 698,80 EUR 0,00 EUR -70,00 EUR -70,00 EUR 698,80 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
04.06.2019 -70,00 EUR Bezhotovostná platba preplatenie sportovej zdr. prehliadky - bd-05, top tim peter kysel