Číslo účtu: SK8583300000002201576523
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu
Názov účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
531,03 EUR 1 158,03 EUR 627,00 EUR 0,00 EUR 627,00 EUR 1 158,03 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
04.12.2019 627,00 EUR Bezhotovostný príjem Ministerstvo školstv
/DO2019-12-04/SP
0000 1011 Ministerstvo školstv