Číslo účtu: SK7383300000002201551713
Majiteľ účtu: Eastcode s.r.o.
Názov účtu: Eastcode s.r.o.

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
50,00 EUR 50,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.