Číslo účtu: SK4883300000002201533830
Majiteľ účtu: OZ Tri líšky
Názov účtu: OZ Tri líšky

Stav k: 18.08.2019 Stav k: 18.09.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
348,51 EUR 348,51 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 348,51 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.