Číslo účtu: SK7183300000002201508002
Majiteľ účtu: Ing. Michálková, Dana
Názov účtu: Michálková, Dana

Stav k: 11.06.2020 Stav k: 11.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
16,01 EUR 16,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 16,01 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.