Číslo účtu: SK9083300000002201479045
Majiteľ účtu: Anjelsky projekt o. z.
Názov účtu: Anjelsky projekt o. z.

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
15,65 EUR 40,65 EUR 25,00 EUR 0,00 EUR 25,00 EUR 40,65 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
07.09.2021 25,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Malcho, Jaroslav
Dar pre Ninku
0558 Dar pre Ninku