Číslo účtu: SK9083300000002201479045
Majiteľ účtu: Anjelsky projekt o. z.
Názov účtu: Anjelsky projekt o. z.

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 225,64 EUR 3 190,33 EUR 1 964,69 EUR 0,00 EUR 1 964,69 EUR 3 190,33 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
05.08.2022 41,33 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-08-05/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7000772529/VS1570136339/SS0000000046/KS0046
0046 1570136339 0000000046 Finančné riaditeľstv
02.08.2022 24,13 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-08-02/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5000817125/VS1570135937/SS0000000046/KS0046
0046 1570135937 0000000046 Finančné riaditeľstv
28.07.2022 121,52 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8700745930/VS1570135501/SS0000000046/KS0046
0046 1570135501 0000000046 Finančné riaditeľstv
26.07.2022 238,63 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-26/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5700814693/VS1570134608/SS0000000046/KS0046
0046 1570134608 0000000046 Finančné riaditeľstv
25.07.2022 640,17 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-25/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6000803068/VS1570133894/SS0000000046/KS0046
0046 1570133894 0000000046 Finančné riaditeľstv
22.07.2022 25,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Malcho, Jaroslav
Dar pre Ninku
0558 Dar pre Ninku
22.07.2022 523,14 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-22/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4000819573/VS1570132781/SS0000000046/KS0046
0046 1570132781 0000000046 Finančné riaditeľstv
19.07.2022 77,81 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-19/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0000870679/VS1570131568/SS0000000046/KS0046
0046 1570131568 0000000046 Finančné riaditeľstv
18.07.2022 24,41 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-18/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3700816514/VS1570131164/SS0000000046/KS0046
0046 1570131164 0000000046 Finančné riaditeľstv
15.07.2022 121,05 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-15/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3700815646/VS1570130775/SS0000000046/KS0046
0046 1570130775 0000000046 Finančné riaditeľstv
12.07.2022 127,50 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-12/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6000795820/VS1570130094/SS0000000046/KS0046
0046 1570130094 0000000046 Finančné riaditeľstv