Číslo účtu: SK2583300000002201456353
Majiteľ účtu: Fortuan o.z.
Názov účtu: Fortuan o.z.

Stav k: 11.06.2020 Stav k: 11.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 138,37 EUR 1 238,37 EUR 0,00 EUR -900,00 EUR -900,00 EUR 1 238,37 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
09.07.2020 -900,00 EUR Bezhotovostná platba 1769826241