Číslo účtu: SK2583300000002201456353
Majiteľ účtu: Fortuan o.z.
Názov účtu: Fortuan o.z.

Stav k: 25.09.2020 Stav k: 25.10.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
146,24 EUR 146,24 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 146,24 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.