Číslo účtu: SK2583300000002201456353
Majiteľ účtu: Fortuan o.z.
Názov účtu: Fortuan o.z.

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
542,26 EUR 112,26 EUR 0,00 EUR -430,00 EUR -430,00 EUR 112,26 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
30.08.2022 -430,00 EUR Bezhotovostná platba
Costs