Číslo účtu: SK5383300000002201444694
Majiteľ účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice
Názov účtu: ILYO Taekwondo Košice

Stav k: 22.10.2019 Stav k: 22.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 385,20 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR -1 375,20 EUR -1 375,20 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
20.11.2019 -138,40 EUR Platba prevodom v rámci banky
FA ILY CUP Strava rozhodcovia
FA_Strava počas turnaja- tréneri, rozhodcovia_ILYO CUP
20.11.2019 -420,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 2019345 FA_Prenájom telocvične ILYO CUP
17.11.2019 -485,00 EUR Platba prevodom v rámci banky 0308 20190158 FA_PRENÁJOM TECHNIKY _ILYO CUP 2019
12.11.2019 -331,80 EUR Bezhotovostná platba 0308 19010096 FA_Živicové nálepky , 550 ks _ILYO CUP 2019