Číslo účtu: SK5383300000002201444694
Majiteľ účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice
Názov účtu: ILYO Taekwondo Košice

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 510,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR -1 500,00 EUR -1 500,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
10.11.2023 -1 500,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Fond zdravia_najomne
Fond zdravia_najomne