Číslo účtu: SK1483300000002201440255
Majiteľ účtu: Hattas, Marek
Názov účtu: Hattas, Marek

Stav k: 19.11.2018 Stav k: 19.12.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
703,88 EUR 43,11 EUR 0,00 EUR -660,77 EUR -660,77 EUR 43,11 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
09.12.2018 -60,00 EUR Bezhotovostná platba 18119280 tlač plagatov november 2018
09.12.2018 -120,00 EUR Bezhotovostná platba 18119344 tlač plagatov november 2018
24.11.2018 -480,77 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK *DUHG8HNV82, Hanover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 23.11.2018, částka 480.77 EUR
9079 Nákup: FACEBK *DUHG8HNV82, Hanover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 23.11.2018, částka 480.77 EUR