Číslo účtu: SK1483300000002201440255
Majiteľ účtu: Hattas, Marek
Názov účtu: Hattas, Marek

Stav k: 22.12.2020 Stav k: 22.01.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
51,57 EUR 51,57 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 51,57 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.