Číslo účtu: SK1483300000002201440255
Majiteľ účtu: Hattas, Marek
Názov účtu: Hattas, Marek

Stav k: 01.03.2023 Stav k: 01.04.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.