Číslo účtu: SK1483300000002201440255
Majiteľ účtu: Hattas, Marek
Názov účtu: Hattas, Marek

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
43,12 EUR 43,12 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 43,12 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.