Číslo účtu: SK1483300000002201440255
Majiteľ účtu: Hattas, Marek
Názov účtu: Hattas, Marek

Stav k: 19.01.2020 Stav k: 19.02.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
43,12 EUR 43,12 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 43,12 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.