Číslo účtu: SK8983300000002201363536
Majiteľ účtu: FC Petržalka, družstvo
Názov účtu: FC Petržalka, družstvo

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.