Číslo účtu: SK3783300000002201345266
Majiteľ účtu: Fond Iniciatívy slovenských učiteľov
Názov účtu: Fond Iniciatívy slovenských učiteľov

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
516,25 EUR 528,25 EUR 12,00 EUR 0,00 EUR 12,00 EUR 528,25 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
06.08.2019 2,00 EUR Bezhotovostný príjem IVANA NEMKYOVA
/DO2019-08-06/SPNEMKYOVA
IVANA NEMKYOVA
02.08.2019 10,00 EUR Bezhotovostný príjem ANDREA TOMCIKOVA
/DO2019-08-02/SPPREVOD PROSTRIEDKOV
ANDREA TOMCIKOVA