Číslo účtu: SK3783300000002201345266
Majiteľ účtu: Fond Iniciatívy slovenských učiteľov
Názov účtu: Fond Iniciatívy slovenských učiteľov

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,25 EUR 10,25 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,25 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.