Číslo účtu: SK3783300000002201345266
Majiteľ účtu: Fond Iniciatívy slovenských učiteľov
Názov účtu: Fond Iniciatívy slovenských učiteľov

Stav k: 12.11.2019 Stav k: 12.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
528,25 EUR 528,25 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 528,25 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.