Číslo účtu: SK4083300000002201307964
Majiteľ účtu: Budimírska banda
Názov účtu: Budimírska banda

Stav k: 29.06.2021 Stav k: 29.07.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
134,28 EUR 134,28 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 134,28 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.