Číslo účtu: SK4083300000002201307964
Majiteľ účtu: Budimírska banda
Názov účtu: Budimírska banda

Stav k: 22.10.2019 Stav k: 22.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
848,91 EUR 410,32 EUR 0,00 EUR -438,59 EUR -438,59 EUR 410,32 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.11.2019 -145,39 EUR Transakcia kartou
Nákup: IKEA Bratislava online, Ivanska cesta 18, Bratislava, 821 04, SVK, dne 11.11.2019, částka 145.39 EUR
9690 Nákup: IKEA Bratislava online, Ivanska cesta 18, Bratislava, 821 04, SVK, dne 11.11.2019, částka 145.39 EUR
12.11.2019 -41,00 EUR Bezhotovostná platba
SPP: Zaloha za ZP
0008 8813209982 plyn 11/2019
12.11.2019 -230,01 EUR Bezhotovostná platba 140563 tonery
28.10.2019 -22,19 EUR Bezhotovostná platba
Faktura za elektrinu
0008 2290171437 elektrina 9/2019