Číslo účtu: SK6983300000002201276790
Majiteľ účtu: Ing. Chren, Martin
Názov účtu: Chren, Martin

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
44,21 EUR 44,21 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 44,21 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.