Číslo účtu: SK6983300000002201276790
Majiteľ účtu: Ing. Chren, Martin
Názov účtu: Chren, Martin

Stav k: 25.09.2020 Stav k: 25.10.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
44,21 EUR 44,21 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 44,21 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.