Číslo účtu: SK6983300000002201276790
Majiteľ účtu: Ing. Chren, Martin
Názov účtu: Chren, Martin

Stav k: 20.12.2018 Stav k: 20.01.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
44,20 EUR 44,21 EUR 0,01 EUR 0,00 EUR 0,01 EUR 44,21 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
18.01.2019 0,01 EUR Bezhotovostný príjem Bóry Denis
/DO2019-01-17/SP
Bóry Denis