Číslo účtu: SK4683300000002201225600
Majiteľ účtu: PRE ŠUŇAVU
Názov účtu: PRE ŠUŇAVU

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 437,74 EUR 4 437,74 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4 437,74 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.