Číslo účtu: SK4683300000002201225600
Majiteľ účtu: PRE ŠUŇAVU
Názov účtu: PRE ŠUŇAVU

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 001,47 EUR 3 001,47 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3 001,47 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.