Číslo účtu: SK4683300000002201225600
Majiteľ účtu: PRE ŠUŇAVU
Názov účtu: PRE ŠUŇAVU

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 255,46 EUR 2 255,46 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2 255,46 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.