Číslo účtu: SK4683300000002201225600
Majiteľ účtu: PRE ŠUŇAVU
Názov účtu: PRE ŠUŇAVU

Stav k: 23.01.2024 Stav k: 23.02.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 983,59 EUR 2 983,59 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2 983,59 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.