Číslo účtu: SK4783300000002201115196
Majiteľ účtu: Bokami Západných Tatier
Názov účtu: Bokami Západných Tatier

Stav k: 17.06.2019 Stav k: 17.07.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
5 242,70 EUR 6 340,78 EUR 1 098,08 EUR 0,00 EUR 1 098,08 EUR 6 340,78 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
15.07.2019 184,89 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2019-07-15/SP/PYO4700473415/VS1550095197/SS0000000046/KS0046
0046 1550095197 0000000046 Finančné riaditeľstv
02.07.2019 368,45 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2019-07-02/SP/PYO3000467897/VS1550092341/SS0000000046/KS0046
0046 1550092341 0000000046 Finančné riaditeľstv
02.07.2019 72,43 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2019-07-02/SP/PYO3000467898/VS1550092342/SS0000000046/KS0046
0046 1550092342 0000000046 Finančné riaditeľstv
21.06.2019 158,68 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2019-06-21/SP/PYO0000508427/VS1550089155/SS0000000046/KS0046
0046 1550089155 0000000046 Finančné riaditeľstv
18.06.2019 313,63 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2019-06-18/SP/PYO4700464133/VS1550087689/SS0000000046/KS0046
0046 1550087689 0000000046 Finančné riaditeľstv