Číslo účtu: SK4783300000002201115196
Majiteľ účtu: Bokami Západných Tatier
Názov účtu: Bokami Západných Tatier

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
6 505,92 EUR 6 045,92 EUR 0,00 EUR -460,00 EUR -460,00 EUR 6 045,92 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
24.09.2019 -460,00 EUR Bezhotovostná platba 0008 1909019 fa ESAL