Číslo účtu: SK6183300000002201108930
Majiteľ účtu: Klub slovenských turistov Banská Bystrica - Kremnička
Názov účtu: Klub slovenských turistov Banská Bystrica - Kremnička

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 347,94 EUR 1 347,94 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 347,94 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.